"Dzień Praw Dziecka"

W dniu 20.11.2014 r. odbył się w naszej szkole Dzień Praw Dziecka zorganizowany z okazji 25 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji została przygotowana akademia poświęcona prawom dziecka, w której wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Wykorzystano również specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną Prawa dziecka, która przybliżyła uczniom prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. Największe zainteresowanie wzbudziły jednak scenki przedstawiające fragmenty popularnych bajek: Kopciuszek, Czerwony Kapturek oraz Księżniczka na ziarnku grochu – przygotowane zarówno przez uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum. W scenkach pojawiła się postać Rzecznika Praw Dziecka, który uświadomił widzom, że w świecie baśni też mogą być łamane prawa dziecka. Zwieńczeniem wiadomości na w/w temat była praca plastyczna uczniów ZPO, którzy wykonali wspaniałe plakaty informacyjne. Ponadto każdy uczeń ZPO wie, na czym polega działalność UNICEF, który zabiega, aby prawa zawarte w Konwencji stanowiły kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

Katarzyna Janik, Gabriela Mercik