Kampania wyborcza i wybory do Samorządu Uczniowskiego

Jak co roku we wrześniu w naszej szkole odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze.

17. 09. 2019 r. przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza. Protokół wyborów został zamieszczony na gazetce Samorządu. Podział funkcji i zadań oraz opracowanie programu pracy Samorządu Uczniowskiego odbędzie się na pierwszym zebraniu jego członków.