Odpowiedzialność karna nieletnich

W dniu 09.10.2019 odbyły się zajęcia z asp. Moniką Wacławek dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. Pani policjant przeprowadziła zajęcia w grupach docelowych, czyli klasach VII i VIII szkoły podstawowej.

W czasie spotkań uczniowie mogli poznać akty prawne, które są podstawą rozstrzygania w sprawach nieletnich, procedury postępowania oraz sankcje stosowane w prawie polskim. Co najważniejsze zaś, dzięki zdobytej wiedzy mogą świadomie kierować swoim zachowaniem i funkcjonowaniem w społeczeństwie i grupie rówieśniczej.