Zajęcia profilaktyczne "Cyberprzemoc i agresja rówieśnicza"

W dniu 03.12.2018 odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, na temat „cyberprzemocy i prewencji zachowań agresywnych wśród uczniów”.

W czasie spotkań z uczniami zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa czyhające w sieci, a także omówiono sposoby ich unikania. Poruszona była jakże istotna tematyka zapobiegania agresji rówieśniczej oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

Uczniowie, jak zwykle w czasie tego rodzaju zajęć, wykazali się aktywnością i zadawali pytania, które umożliwiały rozwianie wątpliwości i poszerzenie ich wiedzy w omawianych kwestiach.