Harmonogram pracy

HARMONOGRAM PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

---------------------

Wtorek

10:00 - 13:00

Środa

---------------------

Czwartek

10:00 - 12:30

Piątek

10:00 - 12:30

     

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEGO PSYCHOLOGA

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

Wtorek

8:00 - 8:45 - zajęcia z klasą

8:45 - 12:00 - dyżur psychologa

Środa

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

Czwartek

8:00 - 8:45 - zajęcia z klasą

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

Piątek

8:00 - 8:45 - zajęcia z klasą

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

      

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEGO INFORMATYKA

Poniedziałek

7:30 – 9:00

Środa lub Czwartek*

15:00 – 17:00

Pozostałe dni

Według potrzeb 16:00 – 18:00

*W zależności od innych zajęć (konferencje, szkolenia)