„Uzależnienia, nie daj się wciągnąć”

Dnia 17.05.2018 odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne, zrealizowane przez trenera krakowskiej Pracowni Szkoleniowej „Krokus”. Temat warsztatów „Uzależnienia, nie daj się wciągnąć”. Były to kolejne zajęcia realizowane w tym roku szkolnym w zakresie profilaktyki i dla wzbogacenia wiedzy i doświadczeń uczniów, tym razem prowadzone były przez Pana trenera , który podzielił się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Zajęcia były kontynuacją cyklu warsztatów zrealizowanych przez psychologa szkolnego z zakresu zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Zajęcia zrealizowane były w czasie od 15.03.2018 do 16.05.2018 w kolejnych zespołach klasowych.