Cyberprzemoc

W dniu 28.03.2018 odbyły się kolejne z cyklu spotkania z przedstawicielami Policji dla uczniów naszej szkoły. Poruszana tematyka to: cyberprzemoc, agresja i przemoc. Konsekwencje prawne związane z nieumiejętnym posługiwaniem się Internetem, wykorzystywanie zdjęć, nagrań bez zgody osób na nich widniejących etc. Ważnym punktem spotkań było omówienie zagadnień związanych z tzw. „hatem internetowym”, czyli dopuszczaniem się do piętnowania, naśmiewania i agresji werbalnej w Internecie.

W spotkaniach wzięli udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. Dla najmłodszych spotkania poświęcone były bezpieczeństwu na drodze oraz właściwym relacjom koleżeńskim ze zwróceniem uwagi na skutki zachowań agresywnych wśród dzieci.