Dzień Profilaktyki '2018

W dniu 20.06.2018 zorganizowany będzie na terenie szkoły Dzień Profilaktyki.

W ramach jego obchodów ogłasza się szkolny konkurs plastyczny dla klas VI-III Gimnazjum. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką, należy składać do dnia 11.06.2018 u psychologa szkolnego.

Temat prac: „Szkoda zdrowia, czyli nie piję i nie palę”

„Uzależnienia, nie daj się wciągnąć”

Dnia 17.05.2018 odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne, zrealizowane przez trenera krakowskiej Pracowni Szkoleniowej „Krokus”. Temat warsztatów „Uzależnienia, nie daj się wciągnąć”. Były to kolejne zajęcia realizowane w tym roku szkolnym w zakresie profilaktyki i dla wzbogacenia wiedzy i doświadczeń uczniów, tym razem prowadzone były przez Pana trenera , który podzielił się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Zajęcia były kontynuacją cyklu warsztatów zrealizowanych przez psychologa szkolnego z zakresu zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Zajęcia zrealizowane były w czasie od 15.03.2018 do 16.05.2018 w kolejnych zespołach klasowych.

Cyberprzemoc

W dniu 28.03.2018 odbyły się kolejne z cyklu spotkania z przedstawicielami Policji dla uczniów naszej szkoły. Poruszana tematyka to: cyberprzemoc, agresja i przemoc. Konsekwencje prawne związane z nieumiejętnym posługiwaniem się Internetem, wykorzystywanie zdjęć, nagrań bez zgody osób na nich widniejących etc. Ważnym punktem spotkań było omówienie zagadnień związanych z tzw. „hatem internetowym”, czyli dopuszczaniem się do piętnowania, naśmiewania i agresji werbalnej w Internecie.

W spotkaniach wzięli udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. Dla najmłodszych spotkania poświęcone były bezpieczeństwu na drodze oraz właściwym relacjom koleżeńskim ze zwróceniem uwagi na skutki zachowań agresywnych wśród dzieci.

Bezpieczne ferie

W dniu 26.01.2018 odbyły się spotkania na temat Bezpiecznych Ferii. Prelekcje prowadzone były przez przedstawicieli Policji i jak zawsze były przeprowadzone w sposób ciekawy, plastyczny i zachęcający dzieci i młodzież do refleksji i analizy własnych zachowań.

W spotkaniach wzięli udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.

Zarówno nauczyciele, jak i zaproszeni goście życząc uczniom wspaniałych ferii, mamy nadzieję, że będą one równie radosne, co bezpieczne.