Ogłoszenie o zamówieniu na przetarg nieograniczony na "Remont dachu Gimnazjum przy Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie"

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie-pdf

 

SWIZ + załączniki 1, 2A i 2B, 6, 7,8, 9, 10

SWIZ-pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

SWIZ-ZIP

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 3 - pdf

 

Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

 

Załącznik nr 4 - ZIP

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa

 

Załącznik nr 5 - ZIPDodatkowe informacje