Erasmus+

erasmus

Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie zostało beneficjentem programu Erasmus + w ramach akcji KA1. Szkoła będzie realizowała projekt zatytułowany: "Wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod ścieżką rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie". Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Na ten cel Zespół otrzymał 21108 euro dofinansowania.

W projekcie weźmie udział 4 nauczycieli z różnych etapów kształcenia: nauczyciel przedszkola, kształcenia zintegrowanego, wychowania fizycznego oraz języka angielskiego. Nauczyciele odbędą 2 szkolenia językowe i 1 metodyczne w Richard Language College w Bournemouth w Wielkiej Brytanii, natomiast nauczyciel języka angielskiego odbędzie 3 szkolenia metodyczne również w tej samej placówce. Przed wyjazdem nauczyciele odbędą przygotowawcze szkolenie językowe i kulturowe.

Przyznany grant w całości zostanie przeznaczony na realizację projektu, którego efektem będzie nowoczesna i mobilna kadra nauczycielska, wyróżniająca się wysokimi kompetencjami. Nauczyciele, którzy odbędą szkolenie za granicą, będą w przyszłości prowadzić zajęcia metodą CLIL, czyli wprowadzać elementy języka angielskiego na innych przedmiotach.

KJ