Zakończenie programu Erasmus+

erasmus


W dniu 31.08.2018 r. zakończyliśmy realizację programu Erasmus + w ramach akcji KA1. Szkoła realizowała projekt zatytułowany: "Poprzez morze, góry, lasy… - czyli w nieustannym dążeniu do wiedzy i nowych umiejętności. Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Na ten cel otrzymaliśmy 22.666 euro dofinansowania. W projekcie wzięło udział 10 nauczycieli z różnych etapów kształcenia. Nauczyciele odbyli szkolenia językowe i metodyczne w Dialoge Sprachinstitut w Lindau w Niemczech oraz w Richard Language College w Bournemouth w Wielkiej Brytanii. Przyznany grant w całości został przeznaczony na realizację kursów językowo-metodycznych. Na potrzeby realizacji programu zakupiono 2 laptopy, drukarkę, podręczniki do nauki gramatyki, oraz roll-upy i gadżety promujące projekt. Projekt został zaprezentowany na targach programu Erasmus+ w Częstochowie, podczas szkolenia dla dyrektorów szkół z terenu Delegatury, a także dla szkół przystępujących do realizacji programu Erasmus+ KA1 z terenu Delegatury w Częstochowie.

Szkolenia za granicą były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów oraz okazją do poszerzenie swoich horyzontów i zestawiania swojej wiedzy teoretycznej z doświadczeniem prowadzących, a także szansą na zerwanie z rutyną, na wyjście poza dotychczasowe metody nauczania. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w programie osiągniemy lepszą jakości pracy kadry i działań na korzyść uczniów, zwiększenie możliwości rozwoju w zakresie stosowania innowacyjnych, aktywizujących metod kształcenia wspomaganych ICT.

Efektem pobytu nauczycieli w Niemczech i Wielkiej Brytanii jest prowadzenie innowacji pedagogicznych w naszej szkole pt. „Relaks z językiem angielskim i niemieckim”. Polega ona na przybliżeniu dzieciom kultury niemieckiej i angielskiej oraz słownictwa, a także „Elementy języka angielskiego i niemieckiego na zajęciach przedmiotowych – metoda CLIL”.

Pobyt w Wielkiej Brytanii uświadomił nam jeszcze bardziej jak ważna jest znajomość języka obcego w obecnej rzeczywistości. Jak bardzo zwiększają się nasze możliwości, gdy potrafimy odnaleźć się poza granicami naszego państwa. Należy wykorzystywać każdą możliwość doskonalenia swoich umiejętności we wszystkich kierunkach - i my jako nauczyciele powinniśmy z tego korzystać, a także zachęcać do tego dzieci i młodzież.

Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji biorącym udział w programie za pomoc w realizacji działań

Koordynator programu

K. Janik

Kurs II Lindau

 

 

erasmus


W ramach programu Erasmus Plus pięcioro nauczycieli ZPO w Boronowie w dniach od 16 do 20 kwietnia wyjechało do Niemiec na tygodniowy kurs języka niemieckiego, do miejscowości Lindau - malowniczego miasteczka położonego nad Jeziorem Bodeńskim. Wraz z wcześniejszymi wyjazdami do Anglii przeprowadzonymi w ramach tego programu 15 nauczycieli z Boronowa uczestniczyło w różnych kursach językowych, co daje prawie 47 % przeszkolonej kadry.

Kurs organizowała szkoła językowa „Dialoge” specjalizująca się w nauczaniu języka niemieckiego jako języka obcego. Nasi nauczyciele brali udział w intensywnym tygodniowym kursie obejmującym takie obszary kompetencji jak: konwersacje, pisanie, słuchanie i czytanie oraz zajęcia metodyczne z nauczania języka obcego. Lekcje odbywały się przez pięć dni w tygodniu do późnych godzin popołudniowych w wielokulturowych grupach, w których uczestniczyły osoby z Chin, Izraela, Grecji, Australii, Łotwy, Szwajcarii, Turcji, Chorwacji, Holandii. Na zajęciach można było się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy o danych państwach, poszerzyć swoją wiedzę nie tylko językową, ale również historyczna, geograficzną oraz pogłębić otwartość na tolerancję i multikulturowość w Europie.

Pobyt w Lindau był tylko pięciodniowy i poświęcony nauce języka niemieckiego, jednak pozwolił nabrać wiele nowych doświadczeń i przekonanie, jak bardzo ważną umiejętnością we współczesnym świecie jest znajomość języków obcych.

 B. Brol-Kapica, A. Malcher

PREZENTACJA PROJEKTU ERASMUS+ DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ Z TERENU DELEGATURY W CZĘSTOCHOWIE

W dniu 22 listopada 2017 r. na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie p. K. Janik oraz B. Brol-Kapica wzięły udział w targach programu Erasmus+. Wystawa była dostępna dla dyrektorów szkół oraz osób zainteresowanych realizacją projektów z terenu Delegatury. Nasze stoisko prezentowało obecnie realizowany projekt pt. „Poprzez morze, góry, lasy... - czyli w nieustannym dążeniu do wiedzy i nowych umiejętności", a także zrealizowany już projekt „Wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod ścieżką rozwoju ZPO w Boronowie”. Targi były możliwością upowszechnienia projektu oraz promocji szkoły, a odwiedzającym dały szansę na zdobycie cennych informacji i zyskania inspiracji do realizacji własnych projektów.

Po zakończonych targach odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół z terenu Delegatury, którego część została poświęcona programowi Erasmus+. Nasz projekt został wybrany do prezentacji jako jeden z realizowanych projektów KA1 na terenie Delegatury.

K. Janik

PREZENTACJA PROJEKTU ERASMUS+ DLA SZKÓŁ Z TERENU DELEGATURY W CZĘSTOCHOWIE

W dniu 9 listopada 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się prezentacja realizowanego przez naszą szkołę projektu Erasmus+ dla szkół przystępujących do realizacji programu Erasmus+ KA1 z terenu Delegatury w Częstochowie. Prezentacja odbyła się na zaproszenie p. J. Sobotnik z Kuratorium Oświaty w Katowicach. Nasz projekt pt. „Poprzez morze, góry, lasy...- czyli w nieustannym dążeniu do wiedzy i nowych umiejętności” zaprezentowała p. K Janik.

Spotkanie, w którym wzięło udział wielu przedstawicieli szkół z terenu Delegatury, było okazją do zapoznania się z celami, etapami realizacji projektu, sposobem ewaluacji i upowszechniania rezultatów, jak również działaniami podejmowanymi w celu dzielenia się rezultatami projektu. Było także okazją do wymiany doświadczeń i ciekawych pomysłów do realizacji w przyszłych projektach akcji KA1.

K. Janik

Kurs językowy w Niemczech

erasmus

W dniach 16.10-20.10.2017 r. grupa nauczycieli wyjechała na tygodniowe szkolenie w ramach Programu ERASMUS+. Miejscem docelowym było uroczo położone miasteczko Lindau na południu Niemiec. W szkoleniu wzięło udział pięcioro nauczycieli ZPO, dwóch uczestniczyło w metodycznej nauce języka niemieckiego, pozostali w doskonaleniu umiejętności posługiwania się tym językiem. Zajęcia odbywały się codziennie w godz. do- i popołudniowych. Oprócz nauki gramatyki nauczyciele uczestniczyli w konwersacjach gdzie stopień trudności podnosiła konieczność rozmowy z osobami innych narodowości dla których niemiecki, tak jak i dla nich był językiem obcym.

Ich zmagania, trudy zostały wynagrodzone uzyskaniem certyfikatów, będących potwierdzeniem ukończenia kursów. Wyjazd do Lindau to nie tylko sama nauka, to również obcowanie z kulturą i tradycjami gospodarzy. To codzienne przebywanie w domach rodzin, które robiły wszystko, by pobyt był jak najbardziej przyjemny.

Iwona Dziemidok- Sieradzka, Barbara Brol- Kapica

Kurs językowy w Anglii

erasmus

Czworo nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie miało niecodzienną możliwość podniesienia swoich kompetencji na różnych poziomach zaawansowania i wrócić z mnóstwem nowych, ciekawych pomysłów i wspomnień, aby jeszcze skuteczniej i zarazem atrakcyjniej kształcić uczniów swojej szkoły. W dniach 08.10 do 15.10.2017 r. wzięli oni udział w tygodniowym kursie językowym prowadzonym przez szkołę Richard Language College w Bournemounth w Anglii.

Taka aktywność to wiele korzyści zarówno dla szkoły, jak i rozwoju własnego, podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych, zdobycie ciekawych kontaktów międzynarodowych, poszerzenie horyzontów i wzbogacenie światopoglądu, ochrona przed rutyną zawodową, tolerancja na inność, rozwijanie zainteresowań, zwiedzenie nowych i interesujących miejsc.

Już sama możliwość zwiedzenia Bournemounth jest niesamowitą atrakcją i przygodą, miasto jest bowiem ośrodkiem wypoczynkowym i konferencyjnym oraz popularnym kąpieliskiem, jest jednym z ulubionych nadmorskich kurortów i cieszy się ogromną popularnością zwłaszcza wśród londyńczyków. Dzięki piaszczystej plaży i naturalnym warunkom do uprawiania sportów wodnych, znajduje się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych miejscowości tego typu na świecie. Wzdłuż plaży rozlokowane są duże wille, hotele i pensjonaty, liczne parki gdzie można spotkać wiewiórki, inne niż znane w naszym kraju, bo szare i brunatne. Spacery po klifie, parkach i centrum miasta stanowiły atrakcje i dawały wytchnienie uczestnikom kursu po dniu wypełnionym intensywną nauką.

Szkoła, w której uczyli się, nauczyciele z Boronowa mieści się w uroczym budynku z czasów wiktoriańskich, sale w niej są w prawdzie nieduże, ale doskonale wyposażone i niezwykle przytulne, zachęcające do nawiązywania kontaktów i nauki. W sąsiedztwie szkoły znajduje się piękny, duży park, gdzie można miło spędzić czas w czasie przerwy na lunch i pooddychać atmosferą starej Anglii znanej z powieści i filmów.

Pierwszy dzień w szkole był bardzo intensywny, zaczął się od testu: Listening, Reading and Grammar, Writing oraz Speaking.. Wytchnieniem po tym wysiłku była Orientation Tour zorganizowana przez szkołę przejażdżka autobusem po najbliższej okolicy.

Po tej atrakcji był czas na lunch, a po przerwie i zapoznaniu się uczestników z podziałem na grupy rozpoczął się kurs, który był bardzo intensywny, a wykładowcy niezwykle mili, choć wymagający. Nauczyciele biorący udział w kursie pracowali samodzielnie, w parach oraz w większych grupach, także z użyciem nowych technologii i narzędzi online. Cały czas dokonywano oceny ich pracy i aktywności. Każdego dnia kursu nauczyciele brali udział w zajęciach według ustalonego harmonogramu: rano - zajęcia językowe: od 9.15 – 10.45, przerwa na kawę do 11.05, następnie od 11.05 do 12.35 dalsza część zajęć językowych, przerwa na lunch, a po południu od 14.00 do 15.30 zajęcia, po których uczestnicy kursu mogli rozkoszować się urokami okolicy.

Głównym celem zajęć była nauka języka angielskiego, ale podczas nich uczestnicy mieli możliwość zapoznawania się z najnowszymi metodami nauczania, lekcje bowiem prowadzone były przez kilku nauczycieli w zupełnie odmienny sposób. Sporą wartość ma także fakt, że zajęcia dawały uczestnikom możliwość zapoznawania się z najnowocześniejszą technologią używaną w procesie dydaktycznym.

Oprócz nauczycieli z Polski w kursach uczestniczyli również przedstawiciele Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Japonii, Korei Południowej, Omanu, Arabii Saudyjskiej, Chin i wielu innych. Mając tak różnorodne kulturowo grupy, nasi uczestnicy mieli nieocenioną możliwość nawiązania kontaktów i dowiedzenia się czegoś nowego o kulturze nie tylko Zjednoczonego Królestwa, ale i innych krajów, kontynentów i kręgów kulturowych.

Uczestnicy wyjazdu mieszkali w domach angielskich rodzin, co pozwoliło na doskonalenie kompetencji językowych również poza szkołą oraz jeszcze lepsze skupienie się na komunikacji w języku angielskim. Jednym z wielu zadań rodziny goszczącej było wspieranie podopiecznych w doskonaleniu umiejętności językowych, dlatego nawet podczas wspólnego spędzania reszty dnia nauczyciele pogłębiali swoją wiedzę. Rozmawiali po angielsku na tematy codzienne, a gospodarze dbali o to, by goście jak najczęściej rozmawiali w ich rodzimym języku. Goście z Boronowa mieli niepowtarzalną możliwość poznania „od kuchni” angielski dom, jego mieszkańców, zwyczaje oraz codzienne życie.

W czasie rozmów prowadzonych podczas posiłków poruszano wiele tematów dotyczących kultury, zabytków, tradycji i atrakcji turystycznych, historycznych, oraz codziennego życia swoich krajów.

W piątek 14. października nastąpił koniec kursu dla polskiej grupy, wszyscy otrzymali otrzymali Certyfikaty ukończenia kursów i Europassy Mobilności, co było bardzo miłe, tym bardziej, że tego dnia jest obchodzony w Polsce tradycyjny Dzień Nauczyciela.

Tego dnia na nauczycieli z Boronowa czekała i jeszcze jedna przyjemność, którą była wycieczka turystycznym busikiem do niewątpliwie urokliwego zakątka południowej Anglii, którym jest wybrzeże jurajskie. Najpopularniejszym miejscem tego wybrzeża jest „Durdle Door", wapienny łuki typu klifowego, którego wiek szacowany jest na 140 mln lat. Droga do niego wiedzie poprzez zbocza klifu skąd rozciąga się niesamowity widok, który zapiera dech w piersiach. Ten cud natury, który oparł się zgubnemu wpływowi człowieka znajduje się od 2001 roku na liście światowego dziedzictwa UNESCO. udali się do Londynu, z którego po krótkiej wycieczce po najsłynniejszych atrakcjach centrum miasta pojechali na lotnisko, by pełni wrażeń, doświadczeń, wiedzy powrócić do rodzinnego kraju.

A. Matysiakiewicz

Zakończenie projektu "Wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod ścieżką rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie"


W dniu 31.05.2017 r. zakończyliśmy realizację programu Erasmus + w ramach akcji KA1. Szkoła realizowała projekt zatytułowany: "Wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod ścieżką rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie". Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Na ten cel Zespół otrzymał 21108 euro dofinansowania. W projekcie wzięło udział 7 nauczycieli z różnych etapów kształcenia. Nauczyciele odbyli szkolenia językowe i metodyczne w Richard Language College w Bournemouth w Wielkiej Brytanii. Przyznany grant w całości został przeznaczony na realizację kursów językowo-metodycznych. Zakupiono także laptopa oraz pomoce dydaktyczne dla nauczycieli realizujących program.

Szkolenia były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów oraz okazją do poszerzenie swoich horyzontów i zestawiania swojej wiedzy teoretycznej z doświadczeniem prowadzących, a także szansą na zerwanie z rutyną, na wyjście poza dotychczasowe metody nauczania. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w programie osiągniemy lepszą jakości pracy kadry i działań na korzyść uczniów, zwiększenie możliwości rozwoju w zakresie stosowania innowacyjnych, aktywizujących metod kształcenia wspomaganych ICT. Efektem trzykrotnego pobytu w Wielkiej Brytanii jest wprowadzenie innowacji w naszej szkole pt. „Wielka Brytania bliżej nas”. Polega ona na przybliżeniu dzieciom (na zajęciach pozalekcyjnych) kultury angielskiej, wiadomości na temat szkolnictwa w Wielkiej Brytanii, a także najbardziej popularnych sportów uprawianych przez dzieci, młodzież i dorosłych w tym kraju.

Pobyt w Wielkiej Brytanii uświadomił nam jeszcze bardziej jak ważna jest znajomość języka obcego w obecnej rzeczywistości. Jak bardzo zwiększają się nasze możliwości, gdy potrafimy odnaleźć się poza granicami naszego państwa. Należy wykorzystywać każdą możliwość doskonalenia swoich umiejętności we wszystkich kierunkach - i my jako nauczyciele powinniśmy z tego korzystać, a także zachęcać do tego dzieci i młodzież.

Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji biorącym udział w programie za pomoc w realizacji działań :-)

Koordynator programu

K. Janik

"Poprzez morze, góry, lasy …" - nowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ w ramach akcji KA1

Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie po raz drugi został beneficjentem programu Erasmus + w ramach akcji KA1. Szkoła będzie realizowała projekt zatytułowany: "Poprzez morze, góry, lasy…czyli w nieustannym dążeniu do wiedzy i nowych umiejętności" w terminie 01.06.2017 r.31.08.2018 r. Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Na ten cel Zespół otrzymał 22666 euro dofinansowania. W projekcie weźmie udział 9 nauczycieli z różnych zespołów przedmiotowych. Nauczyciele odbędą szkolenia językowe i metodyczne w Richard Language College w Bournemouth w Wielkiej Brytanii oraz w Dialoge Sprachinstitut w Lindau w Niemczech. Przed wyjazdem nauczyciele odbędą przygotowawcze szkolenia językowe i kulturowe. Przyznany grant w całości zostanie przeznaczony na realizację projektu, którego efektem będzie nowoczesna i mobilna kadra nauczycielska, wyróżniająca się wysokimi kompetencjami.

Koordynator programu

K. Janik

 

Programu Erasmus + Akcja KA1

erasmus


Po raz ostatni czworo nauczycieli naszej szkoły wyjechało do Wielkiej Brytanii w ramach Programu Erasmus + Akcja KA1. Tygodniowy pobyt w miasteczku Bournemouth upłynął im na intensywnej, wielopoziomowej nauce języka angielskiego. Największy nacisk kładziono na sztukę konwersacji i bogacenie słownictwa, które oprócz prawidłowej wymowy oraz znajomości podstaw gramatyki są najistotniejsze w porozumiewaniu się. Praca w małych, wielonarodowościowych grupach stwarzała warunki do wymiany doświadczeń, poznawania różnych kultur, a przede wszystkim mobilizowała do aktywnego udziału w zajęciach. Ucząc się wraz z osobami z Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Tajlandii, Niemiec, Włoch czy Czech nasi nauczyciele doskonalili swoje umiejętności językowe, poznawali metodykę prowadzenia zajęć przedmiotowych w języku angielskim zgodnie z zasadami metody CLIL. Wieczory również były pracowite, gdyż oprócz pisemnych zadań domowych trzeba było doskonalić w praktyce umiejętności językowe, prowadząc rozmowy z naszymi gospodarzami. Oczywiście ten obowiązek z dnia na dzień sprawiał nam coraz więcej przyjemności, gdyż w miarę upływu czasu opuszczała nas trema i swobodniej prowadziliśmy rozmowy.

Nauczyciele ZPO w Boronowie