Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka

Szanowni Państwo,

w lutym 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020 – „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego" (Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region).

Swoim przedstawicielem w projekcie ustanowił prof. Ewę Jarosz, społeczną doradczynię RPD. Celem projektu była praca na rzecz eliminacji kar cielesnych wobec dzieci poprzez wieloagencyjne działania oparte na współpracy międzyresortowej i międzyrządowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt wpisuje się w jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – faktycznej eliminacji przemocy w wychowaniu.

W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków, rzeczników i decydentów. Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych w poszczególnych obszarach, które mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/dziecinstwo-bez-przemocy-dobre-praktyki-i-rekomendacje

Z poważaniem

Dział Komunikacji Społecznej
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel. 22 583 66 60

Program profilaktyczny - Problem z głowy

"Problem z głowy"

Informacja dla rodziców

Zachęcamy do zapoznania się z Wystąpieniem Generalnym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie skutecznych metod eliminacji problemu wszawicy w szkołach i przedszkolach.


 

Szanowni Państwo,

 

pod poniższym linkiem przesyłamy Wystąpienie Generalne Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie skutecznych metod eliminacji problemu wszawicy w szkołach i przedszkolach:
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2017_12_28_wyst_dyrektorzy.pdf

 

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią oraz upowszechniania go jak najszerzej.

 


Z poważaniem

Dział Komunikacji Społecznej

Biuro Rzecznika Praw Dziecka


Zasady zdrowego żywienia

DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ ZDROWOTNYCH
(zasady zdrowego żywienia wypracowane przez
Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia)

 

  1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zdrowia. Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości.
  2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów. Jedz 3 – 5 posiłków dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.
  3. Znaczną część twojej codziennej diety powinny stanowić warzywa. Codziennie jedz również owoce.
  4. Pełnoziarniste produkty zbożowe (np. chleb razowy czy pełnoziarnisty, grube kasze) powinny być dla ciebie głównym źródłem energii.
  5. Codziennie co najmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry czy sery.
  6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego i margaryn miękkich.
  7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin strączkowych np. grochu, fasoli czy soi, ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.
  8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.
  9. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów (głównie wody) – minimum 2 litry dziennie.
  10. Unikaj alkoholu.

Stosowanie Dziesięciorga Przykazań Zdrowotnych pozwala na unikanie błędów żywieniowych.

http://www.trzymajforme.pl/index/?id=d96409bf894217686ba124d7356686c9