Szkolny konkurs czytelniczy "Podróże Gulliwera"

Dnia 27 maja 2014r. biblioteka szkolna jak co roku zorganizowała dla naszych uczniów konkurs czytelniczy z wiedzy o książce J. Swifta „Podróże Guliwera”.
Powieść Jonatana Swifta ,,Podróże Guliwera” jest ostrą satyrą na ludzką naturę i zadufanie „człowieka cywilizowanego”. Autor krytycznie odnosi się do człowieka jako istoty- uważa, że przyczyną wszystkich nieszczęść człowieka jest pożądliwość, chciwość i głupota.
Książka, oprócz walorów rozrywkowych, ma również walor edukacyjny - postawa prezentowana przez Guliwera może stać się świetnym punktem wyjścia do przedyskutowania z uczniami wielu problemów, np. tolerancji, asertywności czy poczucia własnej wartości.

Czytaj więcej...

TAJEMNICA GINĄCEGO LASU – DLACZEGO JA?”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu zapraszają do udziału w międzyszkolnym konkursie czytelniczym pt.: Tajemnica ginącego lasu. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego.

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu ze znajomości drugiej części powieści Tajemnica ginącego lasu – dlaczego ja? autorstwa Jerzego Miosgi.

Konkurs odbędzie się w dniu 23 maja 2014r w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu.

Serdecznie zapraszam!

Zaproszenia uczniów do konkursów!!!

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum do udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczym związanym z powieścią J.Swifta,,Podróże Guliwera”. Konkurs odbędzie się dnia 30 maja 2014r. Bliższe informacje w bibliotece szkolnej.

Serdecznie zapraszam!