Zakończenie realizacji projektu rządowego „Książki naszych marzeń” w ZPO

Zakończyła się realizacja projektu „Książki naszych marzeń” w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie . Głównymi celami programu było:

  • zakup dla uczniów nowych książek do czytania dla przyjemności,
  • doposażenie biblioteki szkolnej w książki poczytne, o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata,
  • promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,
  • wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjne dla nich,
  • urozmaicenie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,
  • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
  • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Udział w programie pozwolił na zakup 162 pozycji, które wzbogaciły księgozbiór biblioteczny i dostarczyły naszym dzieciom wielu wrażeń, przyjemności czytania oraz możliwości  rozwijania swoich preferencji czytelniczych i zainteresowań W trakcie trwania projektu w szkole przeprowadzonych zostało wiele działań. Nasza placówka współpracowała w realizacji tego zamierzenia z innymi instytucjami kultury; Gminną Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową nr 1 w Lublińcu oraz Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Lublińcu.

Nasi uczniowie uczestniczyli w konkursach szkolnych oraz tych organizowanych poza szkołą. Wyjeżdżali na przedstawienia teatralne , uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych w szkole oraz byli gośćmi biblioteki gminnej. Ale przede wszystkim mogli na co dzień korzystać z nowości książkowych zakupionych przez biblioteką szkolną z programu „Książki naszych marzeń”.

Podsumowaniem wszystkich działań było wykonanie przez uczniów ciekawych projektów edukacyjno-wychowawczych, znalazły się tu albumy plastyczne, zakładki do książek, scenopis, ilustracja plastyczno-graficzna do wiersza i in. Wytwory naszych dzieci można było podziwić na Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez ZPO, który odbył się dnia 5 czerwca 2016r.

Głównym efektem programu było przede wszystkim odświeżenie księgozbioru biblioteki szkolnej, wzbogacenie go o pozycje nowe, świeżo obecne na rynku wydawniczym i poczytne dla dzieci. Uczniowie sami wybierali książki, zatem uczestniczyli w tworzeniu nowego księgozbioru. Efektem działań jest zaciekawienie uczniów dotychczasowym oraz nowym księgozbiorem biblioteki szkolnej, uświadomienie im znaczenia posiadania w szkole biblioteki, wzmacnianie wizerunku biblioteki przyjaznej i otwartej na potrzeby czytelnika zgodnie z wizją U. Ecco, że „biblioteka na miarę człowieka to znaczy także biblioteka radosna, do której chodzi się chętnie i która przeobrazi się stopniowo w wielką machinę spędzania wolnego czasu...” ale przede wszystkim zmotywowanie uczniów do sięgania po książki. Uczniowie częściej dyskutują nt książek, które wypożyczają – ich motywacja do czytania jest tym większa, że są to pozycje, które nie są lekturami szkolnymi.

Agata S.

Cała Polska Czyta Dzieciom

bibl

Zaproszenie

zaproszenie

Szkolny Konkurs Plastyczny "Mój ulubiony bohater książkowy. Moja ulubiona książka"

konkurs

W dniu 12 kwietnia 2016 r. komisja konkursowa pod przewodnictwem mgr Agaty Sart w składzie:

mgr Marzena Hucz oraz mgr Iwona Dziemidok-Sieradzka oceniała prace plastyczne uczestników konkursu według następujących kryteriów: interpretacja tematu konkursu, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), estetyka wykonania.

Celem konkursu realizowanego w ramach projektu rządowego „Książki naszych marzeń” jest rozwój talentu plastycznego u młodych ludzi, pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników oraz promocja czytelnictwa poprzez wskazanie uczniom alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Wychowanie plastyczne jest koniecznym i nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju dziecka, a „plastyka jest formą wyrażania pragnień, nadziei, zwątpień, radości i smutków oraz najbardziej fantastycznych marzeń”. (S. Popek)


Czytaj więcej...

Konkurs "Najaktywniej czytający trzecioklasista"

zpo2