BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA GÓRNEGO ŚLĄSKA

konkurs

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu

oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu
zapraszają do udziału w X edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego:

Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska

Adresatami konkursu są uczniowie klas V szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych:

Biblioteki Pedagogicznej w Lublińcu www.biblioteka.womczest.edu.pl (zakładka: Lubliniec),

Urzędu Miasta Lubliniec www.lubliniec.pl

Zainteresowanych uczniów prosimy o dostarczenie prac do 19 października br.

Więcej informacji w bibliotece szkolnej!