Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-20 w bibliotece szkolnej ZPO w Boronowie

Biblioteka szkolna w ZPO w Boronowie przystąpiła w ubiegłym roku do programu rządowego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Program, w tym Priorytet 3, jest realizowany w latach 2016-2020. Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki szkolne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w szczególności lektur szkolnych.

Założenia programu rządowego zrealizowano w naszej szkole poprzez organizację i przeprowadzenie różnych konkursów - czytelniczych, plastycznych, recytatorskich szkolnych i pozaszkolnych. Przeprowadzono w szkole wiele akcji czytelniczych, wystaw plastycznych nawiązujące do przeczytanych przez dzieci książek.

Odbyły się także warsztaty przeznaczone dla nauczycieli i rodziców związane z wpływem procesu czytania na prawidłowy rozwój dziecka. Zgodnie z rozporządzeniem uczniowie ZPO w Boronowie realizowali projekty edukacyjne połączone z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Przeprowadzone zostały lekcje biblioteczne i zajęcia czytelnicze. Razem z Biblioteką Gminną zorganizowano akcję "Podaruj książkę bibliotece". Biblioteka szkolna współpracowała także z Biblioteką Pedagogiczną w Lublińcu, uczestnicząc w konkursach przez nią organizowanych.

Dzięki udziałowi w programie biblioteka szkolna miała możliwość odświeżenia swojego księgozbioru, wzbogacenia go o pozycje nowe, świeżo obecne na rynku wydawniczym i poczytne dla dzieci. Program rozwinął także samorządność uczniowską poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej.