Zakończenie realizacji projektu rządowego „Książki naszych marzeń” w ZPO

Zakończyła się realizacja projektu „Książki naszych marzeń” w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie . Głównymi celami programu było:

  • zakup dla uczniów nowych książek do czytania dla przyjemności,
  • doposażenie biblioteki szkolnej w książki poczytne, o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata,
  • promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,
  • wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjne dla nich,
  • urozmaicenie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,
  • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
  • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Udział w programie pozwolił na zakup 162 pozycji, które wzbogaciły księgozbiór biblioteczny i dostarczyły naszym dzieciom wielu wrażeń, przyjemności czytania oraz możliwości  rozwijania swoich preferencji czytelniczych i zainteresowań W trakcie trwania projektu w szkole przeprowadzonych zostało wiele działań. Nasza placówka współpracowała w realizacji tego zamierzenia z innymi instytucjami kultury; Gminną Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową nr 1 w Lublińcu oraz Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Lublińcu.

Nasi uczniowie uczestniczyli w konkursach szkolnych oraz tych organizowanych poza szkołą. Wyjeżdżali na przedstawienia teatralne , uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych w szkole oraz byli gośćmi biblioteki gminnej. Ale przede wszystkim mogli na co dzień korzystać z nowości książkowych zakupionych przez biblioteką szkolną z programu „Książki naszych marzeń”.

Podsumowaniem wszystkich działań było wykonanie przez uczniów ciekawych projektów edukacyjno-wychowawczych, znalazły się tu albumy plastyczne, zakładki do książek, scenopis, ilustracja plastyczno-graficzna do wiersza i in. Wytwory naszych dzieci można było podziwić na Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez ZPO, który odbył się dnia 5 czerwca 2016r.

Głównym efektem programu było przede wszystkim odświeżenie księgozbioru biblioteki szkolnej, wzbogacenie go o pozycje nowe, świeżo obecne na rynku wydawniczym i poczytne dla dzieci. Uczniowie sami wybierali książki, zatem uczestniczyli w tworzeniu nowego księgozbioru. Efektem działań jest zaciekawienie uczniów dotychczasowym oraz nowym księgozbiorem biblioteki szkolnej, uświadomienie im znaczenia posiadania w szkole biblioteki, wzmacnianie wizerunku biblioteki przyjaznej i otwartej na potrzeby czytelnika zgodnie z wizją U. Ecco, że „biblioteka na miarę człowieka to znaczy także biblioteka radosna, do której chodzi się chętnie i która przeobrazi się stopniowo w wielką machinę spędzania wolnego czasu...” ale przede wszystkim zmotywowanie uczniów do sięgania po książki. Uczniowie częściej dyskutują nt książek, które wypożyczają – ich motywacja do czytania jest tym większa, że są to pozycje, które nie są lekturami szkolnymi.

Agata S.