Szkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją”

                  W dniu 16 marca 2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Celem konkursu recytatorskiego było:
     
pogłębienie wiedzy o literaturze;
     
rozwijanie zainteresowań literackich;
     
kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich
     
inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Konkursy recytatorskie odgrywają bardzo ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dzieci rozwijają zainteresowanie poezją, słowem mówionym , doskonalą umiejętności recytatorskie. W bezpośredni, graniczący z formą zabawy sposób uczą lepszej komunikacji społecznej poprzez współpracę w zespole, dają możliwość manifestacji artystycznej, ale przede wszystkim dają dzieciom naturalną radość z występowania dla szkolnej publiczności, pozwalając tym samym na osiąganie lepszych wyników w nauce i odnoszenie osobistych sukcesów, co z kolei wpływa na podwyższenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie.
W czasach obecnych w obliczu ciągłego deprecjonowania sztuki pięknego mówienia rola szkolnych konkursów recytatorskich wzrasta, nabierając coraz większego znaczenia. To ważne ,głównie w środowisku szkolnym, które szczególnie powinno dbać o szeroko rozumianą kulturę słowa. Potencjał drzemiący w najmłodszych recytatorach oraz naturalne zainteresowanie sztuką słowa jest więc skarbem, którego nie sposób przecenić Ten skarb za wszelką cenę warto chronić i rozwijać.

Uczniowie uczestniczyli w konkursie w kategorii: kl. I-III   szkoły podstawowej.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem mgr Agaty Sart
w składzie:                             mgr Gabriela Mercik
                                             mgr Justyna Imiołczyk
oceniała uczestników według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- interpretację,
- kulturę słowa,
- ogólny wyraz artystyczny

Komisja dokonała wyboru i przyznała w kategorii klas I-III szkoły podstawowej:
1 miejsce ex aequo         Martyna Hucz kl.I b oraz Miłosz Barwicki kl. II a
2 miejsce ex aequo         Patrycja Wojsyk kl.III a oraz Angelika Gatys kl.III a
3 miejsce ex aequo         Natalia Smol kl. IIA oraz Justyna Pielot kl.II a

Do etapu gminnego, który odbędzie się w GOK w Boronowie w dniu 30 marca 2016r zakwalifikowano ponadto uczennice i uczniów: Kamila Zok, Julia Kucharczyk, Kamil Gorzelak, Adriana Bełkot, Julia Smol, Kacper Prokop.