„Książki naszych marzeń” w bibliotece szkolnej

„Człowiek, który nie czyta książek nie ma przewagi nad tym, który nie potrafi czytać”.

Mark Twain

W kwietniu 2015r nasza placówka przystąpiła do udziału w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Książki naszych marzeń”. Realizowany przez MEN w 2015 r. program „Książki naszych marzeń” jest częścią realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (realizowanego w latach 2016-2020).Program „Książki naszych marzeń” ma promować czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów. Projektowany program ma jednocześnie rozwijać samorządność uczniowską poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej. Wśród zakupionych książek znalazły się pozycje nowe, atrakcyjne dla uczniów, które na pewno będą chętnie przez nich czytane. Ważne jest, by zainteresować ucznia czytaniem już na poziomie szkoły podstawowej. Dlatego tak istotne jest, by uczeń miał dostęp do książek, które go zainteresują, wciągną, zaintrygują. Tylko w ten sposób można rozwijać u dziecka kompetencje czytania ze zrozumieniem oraz ukształtować u niego nawyk czytania i spowodować, by sięgało po książki również w dorosłym życiu. Czytelnictwo jest również ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Każdy lubi jakieś książki: jedni lubią przygodowe, inni fantastyczne, czy też przyrodnicze, wystarczy tylko umiejętnie dobrać lekturę do swoich upodobań.

Poprzez udział w programie zyska nie tylko biblioteka szkolna poprzez uaktualnienie i odnowienie księgozbioru ale przede wszystkim uczniowie, którzy poprzez dostęp do swoich ulubionych pozycji będą mogli świadomie dążyć do rozwijania swojej kultury czytelniczej Nie zapominajmy, że czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Umiejętność czytania jest warunkiem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Dzięki niej ludzie mogą szybko i sprawnie komunikować się między sobą, wymieniać informacje, dzielić się doświadczeniem, spostrzeżeniami i przekazywać uczucia.

Oto siedemnaście zalet książek dla dzieci opracowanych przez Szwedzką Akademię Literatury Dziecięcej:

1.  Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.

2.  Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
3.  Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.

4.  Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

5.  Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

6.  Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

7.  Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.

8.  Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.

9.  Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.

10.  Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.

11.  Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.

12.  Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.

13.  Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.

14.  Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

15.  Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.

16.  Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.

17.  Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, księgarzom (…). Literaturę dziecięcą można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.

Koordynator programu Agata S.