„Baśnie, podania, legendy Górnego Śląska”

W dniu 14 listopada w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lublińcu odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Baśnie, podania, legendy Górnego Śląska” zorganizowanym przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Ceremonii wręczenia nagród towarzyszył występ uczniów lublinieckiej szkoły.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła Pani Anna Wachowska, wicedyrektor szkoły.

Nasza uczennica Martyna Pandzioch z klasy piątej zajęła w konkursie I miejsce. Wszystkie uczennice i uczniowie, którzy wzięli udział w otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo.

Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na wartość dziedzictwa kulturowego własnego regionu, poznanie swojej Małej Ojczyzny.

AS