Nasza uczennica Najaktywniej Czytającą Trzecioklasistką w powiecie

W bieżącym roku szkolnym nasza uczennica Nikola Janikowska została zwyciężczynią w Konkursie Powiatowym Najaktywniej Czytający Trzecioklasista edycja 2014. Na swoim koncie bibliotecznym w przeciągu całego roku szkolnego - od miesiąca września 2013 do końca maja 2014 roku przeczytała największą liczbę książek ze wszystkich uczniów klas trzecich w powiecie zgłoszonych do konkursu przez nauczycieli bibliotekarzy.

Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu.

Celami konkursu Najaktywniej Czytający Trzecioklasista było:

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

2. Kształtowanie nawyku systematycznego czytania.

3. Promocja księgozbiorów bibliotek szkolnych.

Konkursy czytelnicze są sprawdzonym sposobem na zainteresowanie dzieci książką, rozbudzenie w nich potrzeby czytania, wychowanie czytelników. Dzieci, które dużo, chętnie i sprawnie czytają, - lepiej radzą sobie z nauką i z wyzwaniami życia. Proces czytania jest podstawowym narzędziem myślenia i zdobywania wiedzy. Bez tej umiejętności nie można odnieść sukcesu w szkole, a nauka staje się udręką, dlatego też we wszystkich systemach edukacyjnych kładzie się duży nacisk na naukę czytania. Zatem jeśli chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na ludzi wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych to powinniśmy je wychowywać w miłości do książek. Jim Trelease, amerykański propagator czytania dzieciom napisał: „Naród, który mało czyta - mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje - w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość - to bardzo niebezpieczny aspekt demokracj”.

Wyniki konkursu zamieszczone zostały na stronie internetowej PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu