Szkolny konkurs czytelniczy "Podróże Gulliwera"

Dnia 27 maja 2014r. biblioteka szkolna jak co roku zorganizowała dla naszych uczniów konkurs czytelniczy z wiedzy o książce J. Swifta „Podróże Guliwera”.
Powieść Jonatana Swifta ,,Podróże Guliwera” jest ostrą satyrą na ludzką naturę i zadufanie „człowieka cywilizowanego”. Autor krytycznie odnosi się do człowieka jako istoty- uważa, że przyczyną wszystkich nieszczęść człowieka jest pożądliwość, chciwość i głupota.
Książka, oprócz walorów rozrywkowych, ma również walor edukacyjny - postawa prezentowana przez Guliwera może stać się świetnym punktem wyjścia do przedyskutowania z uczniami wielu problemów, np. tolerancji, asertywności czy poczucia własnej wartości.

Konkursy czytelnicze opierają się głownie na współzawodnictwie, aktywizują uczestników pobudzając tym samym do jak najlepszego wywiązania się z określonego zadania.
Trzeba jednak pamiętać, że czytelnictwo jest procesem trudnym i ciągłym, nad którym należy pracować .Dlatego też, myślę, że taki konkurs jest w naszej szkole potrzebny i będzie organizowany w każdym roku szkolnym.

Celem konkursu było:
- zachęcenie uczniów do korzystania z księgozbioru szkolnej biblioteki
- propagowanie kultury żywego słowa
- wskazanie wartości płynących z obcowania z książką
- integrowanie społeczności szkolnej

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły, mogli w nim uczestniczyć zarówno uczniowie ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca: mgr Agata Sart oraz mgr I.Dziemidok-Sieradzka opracowały wcześniej pytania konkursowe z wiedzy o książce.

W ogólnej rywalizacji zwyciężyła uczennica kl.I a gimnazjum Justyna Skiba
Dla zwyciężczyni przewidziano nagrodę książkową.

Gratulujemy!

A.S