Zaproszenia uczniów do konkursów!!!

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum do udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczym związanym z powieścią J.Swifta,,Podróże Guliwera”. Konkurs odbędzie się dnia 30 maja 2014r. Bliższe informacje w bibliotece szkolnej.

Serdecznie zapraszam!