Dziękujemy za aktywny udział w zbiórce darów na rzecz Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Częstochowie

 

Jest twoim przyjacielem, partnerem, obrońcą – twoim Psem. Jesteś jego życiem, miłością, przewodnikiem. Będzie twój – wierny i oddany do ostatniego uderzenia serca. Winien mu jesteś zasłużyć na to oddanie.

M. Siegal

Dziękujemy za aktywny udział w zbiórce darów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. Jak zawsze możemy liczyć na Waszą wrażliwość i wsparcie. W naszej szkole staramy się uwrażliwiać dzieci i młodzież nie tylko na potrzeby innych ludzi, ale również zwierząt.

W okresie od listopada 2018r. do grudnia 2018r. udało nam się zebrać dary rzeczowe:

  • 68 kg karmy dla psów -suchej oraz mokrej
  • 25 kg karmy dla kotów
  • 15 kg żwirku dla kotów

Ponadto, dzięki Waszej ofiarności zwierzaki nie będą marzły w zimie, ponieważ zostało zebranych:

  • 8 szt. koców
  • 1 poduszka
  • 3 chodniki i 1dywan
  • 10 ręczników dużych i małych

Były też smycz, zabawki, miski, szelki, garnki …

Dziękujemy uczniom i rodzicom, którzy okazali serce za aktywny udział w tej Akcji. Liczymy na wsparcie w kolejnych edycjach zbiorki darów! Pamiętajmy- my ludzie, że „pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie” (J. Billings).

Niech los zwierząt nie będzie nam obojętny!

Organizator akcji: Agata S

BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA GÓRNEGO ŚLĄSKA

konkurs

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu

oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu
zapraszają do udziału w X edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego:

Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska

Adresatami konkursu są uczniowie klas V szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych:

Biblioteki Pedagogicznej w Lublińcu www.biblioteka.womczest.edu.pl (zakładka: Lubliniec),

Urzędu Miasta Lubliniec www.lubliniec.pl

Zainteresowanych uczniów prosimy o dostarczenie prac do 19 października br.

Więcej informacji w bibliotece szkolnej!

Najaktywniej czytający trzecioklasista – V edycja

W roku szkolnym 2017/18 w konkursie na „Najaktywniej czytającego Trzecioklasistę” zgłosiło się aż dziesięć szkół podstawowych z powiatu lublinieckiego: Szkoła Podstawowa w Koszęcinie, Szkoła Podstawowa w Strzebiniu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kośmidrach, Szkoła Podstawowa w Sadowie, Szkoła Podstawowa w Lublińcu, Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawonkowie, Szkoła Podstawowa Westerplatte w Lublińcu, Szkoła Podstawowa w Psarach, Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Małych.

Konkurs czytelniczy miał na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, kształtowanie nawyku systematycznego czytania oraz promocję księgozbiorów bibliotek szkolnych.

Miłą niespodziankę sprawiła nam jedna z uczennic klasy III Kamila Z., która spośród wszystkich zgłoszonych czytelników okazała się najlepsza w czytaniu książek w całym powiecie!

Gratuluję uczestniczce zwycięstwa i wysokiej kultury czytelniczej, życzę powodzenia w zdobywaniu kolejnych stopni sprawności czytelniczych!

Wielka Liga Czytelników edycja śląska

Czytelnia

Biblioteka szkolna w Boronowie uczestniczy w bieżącym roku szkolnym w Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników". Celem konkursu "Wielka Liga Czytelników" jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych , kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, kreowanie mody na czytelnictwo, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

1. pierwszy (szkolny) - indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny do półfinałów,
2.
drugi (półfinały wojewódzkie) - drużynowy test,
3.
trzeci (finał ogólnopolski) - drużynowe potyczki literackie.

  • Uczniowie do 25 lutego 2018 r. zdobywali zaliczenia /sprawności poprzez czytanie proponowanych przez Organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne.
  • W rozwiązywaniu testów dozwolona, a nawet wskazana była wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Każdy formularz WLC dotyczył jednej książki. Za każdy formularz uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należało zdobyć minimum 80 punktów.
  • Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli 6 sprawności mogli wziąć udział w szkolnym teście kwalifikacyjnym do półfinału.

W dniu 2 marca 2018r. odbył się szkolny test kwalifikacyjny. Uczestniczyła w nim szóstka uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej.

Test odbył się szkole bez udziału rodziców i bez dostępu do tekstu wybranej przez organizatora książki.

Trójka zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym przeszło do wojewódzkiego półfinału. Etap drugi (półfinał wojewódzki) odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Lublińcu. Koordynatorem Powiatowym Wielkiej Ligii Czytelników jest Biblioteka Pedagogiczna RODN w WOM w Częstochowie -filia w Lublińcu.

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater baśniowy”

BasnieAndersenaUczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym dla uczniów szkół podstawowych o tematyce baśniowej. Prace należało wykonać na formacie A3 dowolną techniką płaską. Każda szkoła mogła nadesłać maksymalnie cztery prace (po dwie w każdej kategorii wiekowej: klasy I-III, klasy IV-VII). Warunkiem uczestnictwa było wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu („Mój ulubiony bohater baśniowy”) Organizatorem była Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.

Kryteria oceny prac:
- wartość artystyczna i estetyczna pracy;
- zgodność z tematem przewodnim konkursu;
- pomysłowość, kreatywność i oryginalność;
- poprawność merytoryczna pracy (zgodność ilustracji z treścią wybranej baśni).

Pomimo, iż nie udało się zająć uczniom miejsc na podium , konkurs ciszył się wśród nich dużym powodzeniem. Wpłynęło wiele interesujących prac plastycznych z ciekawym ujęciem tematu przewodniego. Gratuluję uczniom bogatej wyobraźni, chęci do pracy i życzę wielu twórczych pomysłów w następnych konkursach!