Pasowanie na czytelnika

W październiku 2019 roku odbyło się Pasowanie na Czytelnika i uczniowie klas pierwszych naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej. Podczas spotkania zachęcałam pierwszoklasistów do aktywnego uczestnictwa w życiu biblioteki. Opowiedziałam, jak należy korzystać z księgozbioru bibliotecznego oraz przedstawiłam zasady odpowiedniego zachowywania się w bibliotece. Z kolei dzieci pochwaliły się swoją wiedzą na temat poszanowania książek. Doskonale wiedziały, czego nie można robić podczas czytania. Teraz mogę być pewna, że książki w ich rękach będą bezpieczne.

W drugiej części uroczystości nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki i traktować je, jak największego przyjaciela. Następnie wszyscy zostali pasowani na czytelników. Każdy uczeń otrzymał okolicznościowy dyplom i zakładkę do książki, aby długo pamiętało to uroczyste wydarzenie. Potem każdy mógł pierwszy raz wypożyczyć wybraną przez siebie książeczkę, co dostarczyło dzieciom wiele radości. Mam nadzieję, że od tej pory będą stałymi bywalcami naszej biblioteki.

Regina Aleksy

Dziękujemy za aktywny udział w zbiórce darów na rzecz Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Częstochowie

 

Jest twoim przyjacielem, partnerem, obrońcą – twoim Psem. Jesteś jego życiem, miłością, przewodnikiem. Będzie twój – wierny i oddany do ostatniego uderzenia serca. Winien mu jesteś zasłużyć na to oddanie.

M. Siegal

Dziękujemy za aktywny udział w zbiórce darów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. Jak zawsze możemy liczyć na Waszą wrażliwość i wsparcie. W naszej szkole staramy się uwrażliwiać dzieci i młodzież nie tylko na potrzeby innych ludzi, ale również zwierząt.

W okresie od listopada 2018r. do grudnia 2018r. udało nam się zebrać dary rzeczowe:

  • 68 kg karmy dla psów -suchej oraz mokrej
  • 25 kg karmy dla kotów
  • 15 kg żwirku dla kotów

Ponadto, dzięki Waszej ofiarności zwierzaki nie będą marzły w zimie, ponieważ zostało zebranych:

  • 8 szt. koców
  • 1 poduszka
  • 3 chodniki i 1dywan
  • 10 ręczników dużych i małych

Były też smycz, zabawki, miski, szelki, garnki …

Dziękujemy uczniom i rodzicom, którzy okazali serce za aktywny udział w tej Akcji. Liczymy na wsparcie w kolejnych edycjach zbiorki darów! Pamiętajmy- my ludzie, że „pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie” (J. Billings).

Niech los zwierząt nie będzie nam obojętny!

Organizator akcji: Agata S

BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA GÓRNEGO ŚLĄSKA

konkurs

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu

oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu
zapraszają do udziału w X edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego:

Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska

Adresatami konkursu są uczniowie klas V szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych:

Biblioteki Pedagogicznej w Lublińcu www.biblioteka.womczest.edu.pl (zakładka: Lubliniec),

Urzędu Miasta Lubliniec www.lubliniec.pl

Zainteresowanych uczniów prosimy o dostarczenie prac do 19 października br.

Więcej informacji w bibliotece szkolnej!

Najaktywniej czytający trzecioklasista – V edycja

W roku szkolnym 2017/18 w konkursie na „Najaktywniej czytającego Trzecioklasistę” zgłosiło się aż dziesięć szkół podstawowych z powiatu lublinieckiego: Szkoła Podstawowa w Koszęcinie, Szkoła Podstawowa w Strzebiniu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kośmidrach, Szkoła Podstawowa w Sadowie, Szkoła Podstawowa w Lublińcu, Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawonkowie, Szkoła Podstawowa Westerplatte w Lublińcu, Szkoła Podstawowa w Psarach, Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Małych.

Konkurs czytelniczy miał na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, kształtowanie nawyku systematycznego czytania oraz promocję księgozbiorów bibliotek szkolnych.

Miłą niespodziankę sprawiła nam jedna z uczennic klasy III Kamila Z., która spośród wszystkich zgłoszonych czytelników okazała się najlepsza w czytaniu książek w całym powiecie!

Gratuluję uczestniczce zwycięstwa i wysokiej kultury czytelniczej, życzę powodzenia w zdobywaniu kolejnych stopni sprawności czytelniczych!

Wielka Liga Czytelników edycja śląska

Czytelnia

Biblioteka szkolna w Boronowie uczestniczy w bieżącym roku szkolnym w Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników". Celem konkursu "Wielka Liga Czytelników" jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych , kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, kreowanie mody na czytelnictwo, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

1. pierwszy (szkolny) - indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny do półfinałów,
2.
drugi (półfinały wojewódzkie) - drużynowy test,
3.
trzeci (finał ogólnopolski) - drużynowe potyczki literackie.

  • Uczniowie do 25 lutego 2018 r. zdobywali zaliczenia /sprawności poprzez czytanie proponowanych przez Organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne.
  • W rozwiązywaniu testów dozwolona, a nawet wskazana była wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Każdy formularz WLC dotyczył jednej książki. Za każdy formularz uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należało zdobyć minimum 80 punktów.
  • Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli 6 sprawności mogli wziąć udział w szkolnym teście kwalifikacyjnym do półfinału.

W dniu 2 marca 2018r. odbył się szkolny test kwalifikacyjny. Uczestniczyła w nim szóstka uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej.

Test odbył się szkole bez udziału rodziców i bez dostępu do tekstu wybranej przez organizatora książki.

Trójka zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym przeszło do wojewódzkiego półfinału. Etap drugi (półfinał wojewódzki) odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Lublińcu. Koordynatorem Powiatowym Wielkiej Ligii Czytelników jest Biblioteka Pedagogiczna RODN w WOM w Częstochowie -filia w Lublińcu.