INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KL. „0”

W DNIU 02.09.2013 R.  PROSZĘ PRZYPROWADZIĆ DZIECI DO KOŚCIOŁA NA MSZĘ ŚWIĘTĄ NA GODZ. 9:00 LUB DO SZKOŁY NA GODZ. 8:00.

Z wizytą u strażaków

W czwartek – 23 maja 2013 r., uczniowie klas I-III wraz z wychowawczyniami, wybrali się do siedziby OSP w Boronowie. W remizie oczekiwali na nich: prezes OSP – druh Bogdan Brol, z-ca naczelnika OSP, a zarazem pracownik Państwowej Straży Pożarnej – druh Maciej Piełot oraz druh Mateusz Kołodziejczyk. Strażacy zapoznali uczniów ze swoją pracą, przypomnieli zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia i wzywania pomocy. Zaprezentowali i omówili zasady działania sprzętu, którym posługują się w akcjach ratowniczych. Wśród dzieci, największym zainteresowaniem cieszył się pokaz działania sprzętu gaśniczego tworzącego kurtynę wodną i wytwarzającego pianę. Uczniowie mogli też zasiąść za kierownicą wozu strażackiego i wykonać pamiątkowe zdjęcia w hełmach. Wielu z nich w przyszłości chciałoby zasilić szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dziękujemy strażakom za poświęcony nam czas i cenne wiadomości oraz codzienną służbę dla dobra i bezpieczeństwa naszej społeczności.

ŚLĄSKA LIGA ORLIKÓW

Finały powiatowe Śląskiej Ligi Orlików w kategorii gimnazjum zostały rozegrane 26 kwietnia w Lublińcu a w kategorii szkoły podstawowej 29 kwietnia także w Lublińcu. Nasze zespoły zajęły w tych rozgrywkach 4 miejsca w powiecie. Gratulujemy.

Warsztaty z pierwszej pomocy

Pierwszego marca tego roku klasy trzecie gimnazjum wzięły udział w warsztatach z pierwszej pomocy. Organizatorami warsztatów byli uczniowie Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, którzy również przedstawili ofertę swojej placówki. Gimnazjaliści ćwiczyli zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Takie warsztaty są ważne, gdyż podnoszą świadomość naszych uczniów, a warto wiedzieć, że w Polsce co druga osoba nie zna zasad udzielania pierwszej pomocy. Sytuacja jest taka pomimo, że tradycja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy sięga 1919 roku. Nasi uczniowie mają okazję poćwiczyć również pierwszą pomoc przy okazji corocznego biegu patrolowo - medycznego.

NG

SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI


Dnia 8 lutego 2013 roku odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki pt. „ Szkoła dobrze wychowana”, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uroczystości tej towarzyszył konkurs plastyczny oraz konkurs z wiedzy nt. kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią oraz zdrowego stylu życia.

Czytaj więcej...

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

mgr Krystyna Opara

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 13:00

Wtorek 8:00 – 13:00

 

Zapraszam na konsultacje rodziców i uczniów!

 

Zadania psychologa szkolnego:

Psycholog współpracuje w wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami w zakresie:

  • Rozpoznawania potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • Ewidencjonowania uczniów wymagających szczególnej opieki/ pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  • Przeciwdziałania powstawaniu skrajnych form niedostosowania społecznego;
  • Przestrzegania praw dziecka i ucznia;

 

Instytucje z którymi współpracuje szkoła:

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

tel. / fax (034) 356-29-66
tel. kom. 785 926 040

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek, środa, piątek 7:30 - 18:00
wtorek, czwartek 8:00 - 18:00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie

ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

tel. 34/3539 551

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środka, Czwartek:  7.30 - 15.30

Wtorek:                                               7.30 - 16.30

Piątek:                                                7.30 - 14.30

 

Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie

ul. Poznańska 1

42-283 Boronów

tel. 34 3539285

 

Urząd Gminy Boronów

ul. Dolna 2

42-283 Boronów

tel. 34 3539551

Jasełka 2012


Święta Bożego Narodzenia w tradycji Kościoła katolickiego związane są z jasełkami, które co roku wystawiane są w naszej szkole. W tym roku przygotowała je i przedstawiła klasa III a pod kierunkiem wych. O. Majchrzyk. Przedstawienie opisywało najważniejsze wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa. Każdy z uczniów miał okazję zagrać jakąś rolę i włączyć się w kultywowanie tradycji. Licznie zgromadzeni uczniowie oraz dzieci z przedszkola podziwiali grę aktorów, scenografię i kostiumy. Sukces przedstawienia podkreśliły światło, dźwięk i śpiew małych aktorów. Udział w jasełkach był dobrym sprawdzianem umiejętności aktorskich i wokalnych dzieci.

wych. Otylia Majchrzyk