Szkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją”


W dniu 28 stycznia 2013 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Uczniowie uczestniczyli w konkursie w następujących kategoriach:

- kl. I-III   szkoły podstawowej
- kl. IV-VI szkoły podstawowej
- kl. I-III gimnazjum

Celem konkursu recytatorskiego było:
        
pogłębienie wiedzy o literaturze;
        
rozwijanie zainteresowań literackich;
        
kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich
        
inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem mgr Agaty Sart w składzie:
mgr Bożena Ledwoń
mgr Maria Ślęzok
mgr Krystyna Opara
mgr Katarzyna Janik
mgr Iwona Dziemidok- Sieradzka

oceniała uczestników według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- interpretację,
- kulturę słowa,
- ogólny wyraz artystyczny

Komisja dokonała wyboru i przyznała w kategorii klas I-III szkoły podstawowej:
1 miejsce                        Milena Jaksik kl.I A i Bartosz Barwicki kl. III A
2 miejsce ex aequo       Julia Głowacz kl.II A i Wiktoria Hucz kl.III A
3 miejsce                        Emilia Sojka kl. II A

Komisja dokonała wyboru i przyznała w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:
I miejsce                        Martyna Masoń   kl.V B
II miejsce   ex aequo    Oliwia Gansiniec   kl.IVA i Weronika Stroba kl.VI A
III miejsce                     Karolina Rogocz kl.IV A

Komisja dokonała wyboru i przyznała w kategorii klas I-III gimnazjum:
I miejsce                        nie przyznano

II miejsce                      Patrycja Tomalka I A i Paulina Lisner I A
III miejsce                     Karina Badura III B

Do etapu gminnego, który odbędzie się w GOK w Boronowie zakwalifikowano ponadt: Mateusz Machwitz, Weronika Mzyk, Anastazja Masoń, Karolina Ptak, Emilia Rolnik, Szymon Jaguś.