Podziękowanie za wykonanie „przedszkolnego ogródeczka”

Serdecznie dziękujemy Państwu Marzenie i Dawidowi Huczom za pomoc i życzliwość, które przyczyniły się do realizacji naszych planów związanych z wykonaniem „przedszkolnego ogródeczka”. Nawieziona została ziemia oraz wykonana utwardzona ścieżka z drewnianymi obrzeżami . Dużą niespodzianką były także drzewka i rośliny ozdobne oraz piękne figurki ogrodowe zakupione przez P. Hucz, które niezmiernie ucieszyły przedszkolaków

Ogródek spełni nie tylko rolę dekoracyjną ,ale także przyczyni się do zdobywania wiedzy przyrodniczej przez dzieci. Już samodzielnie obsadziły przydzieloną im grządkę przyniesionymi do przedszkola nasionami, sadzonkami i cebulkami kwiatów. Zajęcie to było dla dzieci bardzo interesujące, teraz z niecierpliwością oczekują na efekty swojej pracy.

 Bardzo Dziękujemy!

 Beata Oskiera