Plan daltoński w grupie „Biedronek”

W grupie „Biedronek” od października rozpoczęliśmy wdrażanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej pedagogiki planu daltońskiego. Twórczynią planu jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst. Edukacja daltońska opiera się na trzech podstawowych zasadach: wolności/odpowiedzialności, samodzielności oraz współpracy.

Proces dydaktyczno-wychowawczy edukacji daltońskiej jest wizualizowany. Znajdujące się w sali kolorowe zdjęcia-obrazy pozwalają  dziecku lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w grupie. Kolorowe ilustracje to swego rodzaju instrukcje, które doskonale ułatwiają dziecku samodzielne wykonywanie zadań. W sali znajdują się:

  • tablica z kolorowymi dniami tygodnia, która ułatwia dziecku identyfikację dni tygodnia oraz pozwala na wyjaśnienie organizacji tygodnia, a nawet miesiąca;
  • wizualizowane są dyżury - dyżurni przez cały dzień pomagają wychowawcy np. rozdają przybory plastyczne, drugie śniadanie, sprawdzają czystość w sali itp.;
  • wizualizacja planu dnia pomaga wprowadzić porządek i poczucie bezpieczeństwa, barwne ilustracje przedstawiają w sposób symboliczny różne działania, które będą podejmowane przez nauczyciela i dzieci w ciągu dnia;
  • zegar kolorów pozwala w prosty sposób wyjaśniać, ile czasu pozostało na wykonanie danej czynności;
  • wizualizacja kalendarza urodzin - na specjalnie przygotowanym kalendarzu znajdują się zdjęcia dzieci, które obchodzą swoje urodziny w danym miesiącu;
  • Miś Eryk, którego dzieci informują o wyjściu do toalety zostawiając na jego nogach kartkę ze swoim znaczkiem;
  • sygnalizator - znajdują się na nim kolory, które mają różne znaczenie: kolor czerwony – praca samodzielna w ciszy, nie podchodzimy do nauczyciela ani nie pytamy kolegów; kolor żółty-praca w parach, dozwolone konsultacje z pozostałymi dziećmi; kolor zielony-czas na konsultacje z nauczycielem;
  • tablica zadań jest środkiem pozwalającym na proste przedstawienie wizualne zadania do wykonania, uczy dzieci planowania, pozwala na wykonanie zadania w dowolnym wybranym przez siebie dniu.

Dzieci samodzielnie zaznaczają również swoją obecność przychodząc rano do przedszkola zawieszają biedronki ze swoimi zdjęciami.

wych. Ewelina Walenta