Szkolny Konkurs Recytatorski

Szkolny Konkurs Recytatorski

„Spotkanie z poezją”

 

W dniu 21 lutego 2014 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski.
Celem konkursu recytatorskiego było:
- pogłębienie wiedzy o literaturze;
- rozwijanie zainteresowań literackich
- kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich
- inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Konkursy recytatorskie odgrywają bardzo ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dzieci, rozwijają zainteresowanie poezją, słowem mówionym , doskonalą umiejętności recytatorskie. W bezpośredni, graniczący z formą zabawy sposób uczą lepszej komunikacji społecznej poprzez współpracę w zespole, dają możliwość manifestacji artystycznej, ale przede wszystkim dają dzieciom naturalną radość z występowania dla szkolnej publiczności, pozwalając tym samym na osiąganie lepszych wyników w nauce i odnoszenie osobistych sukcesów, co z kolei wpływa na podwyższenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie. W czasach obecnych w obliczu ciągłego deprecjonowania sztuki pięknego mówienia rola szkolnych konkursów recytatorskich wzrasta, nabierając coraz większego znaczenia. To ważne ,głównie w środowisku szkolnym, które szczególnie powinno dbać o szeroko rozumianą kulturę słowa. Potencjał drzemiący w najmłodszych recytatorach oraz naturalne zainteresowanie sztuką słowa jest więc skarbem, którego nie sposób przecenić Ten skarb za wszelką cenę warto chronić i rozwijać

Uczniowie uczestniczyli w konkursie w kategorii: kl. I-III   szkoły podstawowej.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem mgr Agaty Sart

W składzie :                                                    mgr Dorota Jońska

                                                                      mgr Dorota Czaja

Oceniała uczestników według następujących kryteriów:
-dobór repertuaru,
- interpretację, 
- kulturę słowa,
- ogólny wyraz artystyczny

Komisja dokonała wyboru i przyznała w kategorii klas I-III szkoły podstawowej:

1 miejsce                         Milena Jaksik kl.II A

2 miejsce                          Liwia Kożuch kl.III A

3 miejsce     ex aequo     Emilia Szulc kl. I A oraz Karolina Ptak kl.III A

Do etapu gminnego, który odbędzie się w GOK w Boronowie w dniu 11 lutego 2014r. zakwalifikowano ponadto uczennice i uczniów: Emilia Sojka, Zuzanna Kożuch, Julia Głowacz, Beniamin Badura oraz Jakub Nokielski.