Kampania społeczna na temat leków

Informujemy, że na wniosek Ministra Zdrowia, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowało ogólnopolską kampanię:

„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”.

Celem kampanii jest uświadomienie rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z używaniem przez młodzież leków nasennych i uspokajających. Kampania jest odpowiedzią na narastający problem związany z tą nową formą narkotyzowania się.

Poniżej zamieszczam link do strony kampanii:

www.przyjmujelekiczybierze.pl