INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie informuje, że dzień 20.12.2013 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu szkoła organizuje zajęcia wychowawczo opiekuńcze w godzinach od 800 do 1515.