„Baśnie, podanie, legendy Górnego Śląska”


22 listopada 2013r. nasza uczennica Paulina Kędzia odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca w Konkursie Międzyszkolnym „Baśnie, podania, legendy Górnego Śląska”. Wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu . Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła Pani Anna Wachowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu. Organizatorem konkursu były: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Adresatami konkursu byli uczniowie V klas szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na wartość dziedzictwa kulturowego własnego regionu, poznanie swojej Małej Ojczyzny. Ceremonii wręczenia nagród towarzyszył występ uczniów pt. „Książka w roli głównej” w wykonaniu uczniów szkoły Podstawowej nr1 z Lublińca.

AS