KAMPANIA „ŚWIAT BEZ GŁODU”

Uczniowie ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie w roku szkolnym 2013/2014 przystąpili do kampanii edukacyjnej organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną „ Świat bez głodu”. Ma ona na celu zwiększenie wiedzy na temat problemu głodu w świecie, mądrego korzystania z zasobów żywności oraz wpływu jednostki na rzecz walki z głodem. Poza tym udział w kampanii ma kształtować wśród uczniów postawy humanitarne i altruistyczne oraz uczyć pomagania innym.

Koordynator Gabriela Mercik