WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie prosi osoby składające wniosek o sfinansowanie podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 2013 o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły.