SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI


Dnia 8 lutego 2013 roku odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki pt. „ Szkoła dobrze wychowana”, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uroczystości tej towarzyszył konkurs plastyczny oraz konkurs z wiedzy nt. kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią oraz zdrowego stylu życia.

Złożone prace konkursowe oceniało Jury, które brało pod uwagę: zgodność z hasłem przewodnim, oryginalność, wrażenia artystyczne.

W kategorii klas 1 - 3 SP nagrodzono:

1 miejsce – Julia Głowacz z kl. 2a SP
2 miejsce- Weronika Brol z klasy 3a SP
3 miejsce- Marcelina Burzyk z klasy 2a SP
wyróżnienie- praca grupowa autorstwa uczniów klasy 2a SP

W kategorii klas 4 - 6 SP wyróżniono:
1 miejsce - Mariola Klecha z klasy 6a SP
2 miejsce - Justyna Skiba i Weronika Stroba z klasy 6a SP
3 miejsce - Weronika Lenart z klasy 6a SP
wyróżnienie - praca grupowa uczennic z klasy 4a SP

W kategorii klas 1 - 3 Gimnazjum wyróżniono:
1 miejsce - praca zbiorowa uczennic z klasy 3b G
2 miejsce - praca zbiorowa uczennic z klasy 1a G
wyróżnienie - uczniowie klasy

Kolejnym etapem przebiegu Szkolnego Dnia Profilaktyki było spotkanie uczniów w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie poszczególnych etapów edukacyjnych prezentowali efekty pracy uzyskane w czasie godzin wychowawczych i wzięli udział w konkursie wiedzy na temat kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią oraz na temat zdrowego stylu życia.

W kategorii klas 1-3 Sp - głównych miejsc nie przyznano, dzieci za włożoną pracę otrzymały podarunki w postaci jogurtu:
w kategorii klas 4 - 6 SP - I miejsce zajęła kl. V a
w kategorii klas 1 - 3 G - I miejsce kl. 1 a G

Uczniowie klas 1-3 SP oraz uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy zwyciężyli w konkursach otrzymali symboliczne nagrody, zakupione z funduszy otrzymanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.