WYNIKI XII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Boronów, 19 maja 2017 r.

 

PROTOKÓŁ Z XII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„TWÓJ TALENT SZANSĄ NA LEPSZY ŚWIAT”

 

 

19 maja 2017 zakończyła ocenę prac Komisja Konkursowa XII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Twój talent szansą na lepszy świat”. Organizatorem konkursu był Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie.

Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie pracy w dowolnej formie wypowiedzi na zaproponowany przez organizatora temat.

Na konkurs wpłynęło ogółem 85 prac: 30 prac w kategorii szkoła podstawowa i 28 prac w kategorii gimnazjum i 27 prac w kategorii szkoła średnia.

Komisja Konkursowa w składzie:

  • dr Edyta Skoczylas-Krotla – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  • mgr Bożena Ledwoń – dyrektor ZPO w Boronowie, nauczyciel języka polskiego
  • mgr Magdalena Gojowczyk – nauczyciel języka polskiego Liceum Ogólnokształcące w Psarach

po zapoznaniu się z pracami i ich ocenie wg kryteriów: zgodność pracy z tematem, oryginalność i niebanalność, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna i językowa oraz ogólne wrażenie artystyczne, wyłoniła następujących laureatów:

 

I kategoria wiekowa szkoła podstawowa

1 miejsce - Julia Draga   Szkoła Podstawowa w Rogowie

2 miejsce - Antoni Karasiewicz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie

3 miejsce - Aleksander Dziwis Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu

wyróżnienie   - Aleksandra Stemarowicz Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu

                        - Rafał Malinowski – Szkoła Podstawowa w Lisowicach

                        - Mateusz Cichoń – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie

                        - Martyna Roter – Szkoła Podstawowa w Rusinowicach

                        - Klaudia Sleziona – Szkoła Podstawowa w Lisowicach

 

II kategoria wiekowa gimnazjum

1 miejsce - Aleksandra Just Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu

2 miejsce - Sandra Kucharczyk Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

3 miejsce - Oliwia Gaweł Zespół Szkół w Lubecku

wyróżnienie - Julia Jaszczyk Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu

                     - Michał Walter Zespół Szkół w Kochanowicach

                     - Wiktoria Lisek Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

 

III kategoria wiekowa szkoła średnia

1 miejsce - Sonia Michoń III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Będzinie

2 miejsce - Marta Szczepańska Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

3 miejsce - Kamil Kurowski Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

wyróżnienie  - Paulina Dziub Liceum Ogólnokształcące w Psarach

                      - Aleksandra Durok Liceum Ogólnokształcące w Psarach

                      - Zuzanna Radzioch Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

                      - Marcel Baron Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

 

 

Uroczyste rozstrzygnięcie XII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Twój talent szansą na lepszy świat" odbędzie się 12 czerwca 2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie o godz. 10:00. Zaproszenia dla laureatów zostaną przesłane pocztą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom. Gratulujemy zwycięzcom.