Apel do rodziców i uczniów!

Drodzy Rodzice Naszych Uczniów!

 W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła kontynuować będzie współpracę z Policją oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu w obszarze przeciwdziałania stosowania używek i substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

 Na terenie szkoły będą realizowane zajęcia o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym.

 W związku z powyższym mamy do Państwa prośbę o włączenie się do aktywnego działania w tymże zakresie.

Dotychczas ani Policja, ani rodzice nie zgłosili do szkoły informacji o podejrzeniu, że któryś z naszych uczniów mógł znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych, czy też je posiadać.

Chcielibyśmy jednak prosić Państwa o czujność w tym zakresie.

Poniżej przedstawiamy kilka zasad postępowania w podobnych przypadkach:

1. Jeżeli zachowanie Twojego dziecka jest inne niż zazwyczaj (dziecko jest pobudzone, nerwowe, agresywne itp.) i budzi podejrzenie, że dziecko znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych, pamiętaj by niezwłocznie udać się z nim do lekarza, a jeżeli podejrzenia okażą się słuszne – porozmawiać z dzieckiem i ustalić źródło pochodzenia narkotyku. W takiej sytuacji sprawę należy zgłosić na Policję, by uniemożliwić dalszą sprzedaż substancji nielegalnych.

2. Jeżeli znajdziesz u swojego dziecka substancje, której nie rozpoznajesz, wydaje Ci się ona podejrzana, wyjaśnij jej pochodzenie i cel jej posiadania przez dziecko oraz sprawdź, czym ona jest. Informacją w tym zakresie służy Policja.

3. Jeżeli masz podejrzenia, gdyż widziałeś uczniów zażywających nieznane Ci substancje lub będących w stanie wskazującym na ich zażycie, niezwłocznie zgłoś to na Policję, gdyż jest to stan zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu.

4. Pamiętaj, że jedynie udowodnione posiadanie i zażywanie narkotyków jest sposobem na ustalenie drogi dystrybucji środków psychoaktywnych.

5. W wyżej opisanych sytuacjach pamiętaj także informować szkołę, która wówczas może podjąć działania zgodne z trybem postępowania w takich sytuacjach, czyli nawiązać współpracę z Policją.

 Pamiętajmy, że problem zażywania narkotyków wśród młodzieży może pojawić się u każdego dziecka (przyczyną częstą bywa czysta ciekawość; niesie to niestety ze sobą ogromne niebezpieczeństwo, często lekceważone przez młodzież).

KOMUNIKAT dot. organizacji roku szkolnego 2014/2015

KOMUNIKAT dot. organizacji roku szkolnego 2014/2015

OGŁOSZENIE

W dniu 08.09.2014r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie rodziców
wg następującego porządku:

godz. 16.00 przedszkole szkoła podstawowa – wybór trójek klasowych
godz. 17.15 spotkanie Dyrekcji ZPO w sali gimnastycznej SP
godz. 18.00 gimnazjum - wybór trójek klasowych

W dniu 10.09.2014r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie nowo wybranej Rady Rodziców i wybór przewodniczącego.

Informacja dla rodziców - kl. „0”

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców
dzieci 5-6 – letnich („0”)
zapisanych na rok szkolny 2014/2015
na zebranie organizacyjne
z dyrektorem szkoły i wychowawcami grup,
które odbędzie się 28 sierpnia (czwartek) o godz. 17:30
w sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej
w Zespole Placówek Oświatowych

Podkategorie