Szkolny Dzień Profilaktyki

 

Dnia 20 lutego 2015 roku w ZPO odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki, którego hasłem brzmiało - „Edukacja cenniejsza niż złoto”. Spotkania odbyły się w trzech grupach wiekowych. Dla grupy najmłodszej przedstawienie związane z tematyką dnia przygotowali uczniowie z klasy 2 a. Uczniowie klas 4-6 SP sprawdzili swoją wiedzę podczas gry edukacyjnej natomiast uczniowie gimnazjum przedstawili przygotowane prezentacje multimedialne na w/w temat. W szkolnym konkursie zwyciężyła klasa 6aSP i 2aG. Myślę , że założone cele Szkolnego Dnia Profilaktyki zostały w dużej mierze osiągnięte.

 

Organizator Gabriela Mercik


Podkategorie