Aktualności

Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z materiałami zamieszczanymi regularnie dla Państwa w zakładce DLA RODZICÓW.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ZPO w Boronowie w roku szkolnym 2015/2016

1.

Brol-Kapica Barbara

Kółko j. niemieckiego
dla klas 1ab

2.

Bukowski Grzegorz

Kółko komputerowe

3.

Grudniewska Natasza

 Przedsiębiorczość i ekonomia

4.

Hucz Marzena

Kółko plastyczne

5.

Janik Katarzyna

Kółko j. angielskiego

6.

Jońska Dorota

Kółko j. angielskiego

7.

Klama Joanna

 Kółko j. niemieckiego

8.

Kostyra Barbara

Kółko j. angielskiego

9.

Kudlek-Domagała Agata

Zajęcia krawieckie
Zespół instrumentalny

10.

Piełot Aneta

Gimnastyka korekcyjna
SKS

11.

Rajfur Anna

Kółko przyrodnicze

12.

Rutkowska Joanna

Kółko j. angielskiego

13.

Sobol Jarosław

SKS

14.

Żyłka Wojciech

Zajęcia sportowe
SKS

15.

Mercik Gabriela

Kółko misyjne

Lekki tornister

skan 02.10.15

Organizacja roku szkolnego 2015-2016

KOMUNIKAT

dot. organizacji roku szkolnego 2015/2016

w   Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.10.2010 roku, kalendarzem roku szkolnego 2015/2016 wydanym przez Śląskiego Kuratora   Oświaty i komunikatem dyrektora CKE z dn. 27.04.2015r.

organizacja roku szkolnego przedstawia się następująco:

              1. 01.09.2015r. (wtorek) - rozpoczęcie roku szkolnego

              2. Zebranie Rodziców w dniu 15.09.2015r. (wtorek)

Godzina 16:00 – Gimnazjum

Godzina 17:15 – zebranie ogólne

Godzina 18:00 – przedszkole, kl. „0”

3. 14.10.2015r. - Dzień KEN

4. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2015 r. do 01.01.2016 r.

5. Ferie zimowe od 15.02.206 r. do 28.02 .2016 r.

6. Koniec I semestru - 17.01.2016 r.

7. Sprawdzian w klasie szóstej Szkoły Podstawowej 5 kwietnia 2016r. ( wtorek), godz. 9:00

dodatkowy termin sprawdzianu 2 czerwca 2016r. ( czwartek) , godz. 9:00

8. Wiosenna przerwa świąteczna od 24.03.2016r. do 29.03.2016r.

9. Egzamin gimnazjalny;

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016r. ( poniedziałek)

            z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza – 19 kwietnia 2016r ( wtorek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki- godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016r. ( środa)

na poziomie podstawowym- godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

10. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna – 01 czerwca 2016r. ( środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza – 02czerwca 2016r ( czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki- godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 03 czerwca 2016r. (piątek)

na poziomie podstawowym- godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

11. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

w szkole podstawowej: 2 listopada 2015r., 5 kwietnia 2016r.- sprawdzian, 2 maja 2016r., 27 maja 2016r., 1czerwca 2016r., 20 czerwca 2016 r.

w gimnazjum: 2 listopada 2015r., 2 maja2016r., 27 maja 2016r., 1 czerwca 2016r., 20 czerwca 2016r., 18-20 kwietnia 2016 r. – egzaminy gimnazjalne

12. Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

 

Termin spotkania

Tematyka spotkania

15 wrzesień 2015r.

Wtorek

godz: 16.00 – gimnazjum

godz: 17.15 – zebranie ogólne

godz: 18.00 – przedszkole,

kl. 0, szkoła podstawowa

  1. Zapoznanie rodziców z zadaniami szkoły, podstawową dokumentacją.
  2. Poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach oceniania, warunkach i trybie uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana oraz o warunkach, sposobie i kryteriach wystawiania ocen z zachowania zgodnie z WSO.
  3. Prawa i obowiązki ucznia (zeszyt zwolnień i usprawiedliwień, zmiana obuwia, zakaz używania komórek, bezpieczeństwo, dbałość o mienie własne i szkolne).
  4. Przedstawienie zasad korzystania z dziennika elektronicznego w gimnazjum.
  5. Uzgodnienie warunków współpracy wychowawców i rodziców (Klasowy plan wychowawczy).
  6. Wybór Rady Klasowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców zgodnie z zasadami Ustawy o systemie oświaty.
  7. Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych.
  8. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego
  9. Sprawy różne.

22 październik 2015 r.

Czwartek 16.30-17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy, konsultacje

 

20 listopad 2015 r.

Piątek 16.30

Wywiadówka

21 grudzień 2015 r.

Poniedziałek 16.30-17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy

Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych,

19 styczeń 2016 r.

wtorek

Wywiadówka

 

16 marzec 2014 r.

Środa 16.30 – 17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy

konsultacje

21 kwiecień 2016 r.

czwartek

Wywiadówka

30 maj 2016 r.

Poniedziałek 16.30 – 17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy

Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach końcoworocznych.

13. Wpłaty na konto Rady Rodziców: u rodziców z trójki klasowej.

14. 24.06.2016 r. – (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2015/2016 r.

15. Wakacje od 25.06.2016 r. do 31.08.2016 r.

 

 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

„Stowarzyszenie dla Boronowa” KRS 0000292559
Podkategorie