„AKCJA KAMERUN”

zpo1

Jak co roku w grudniu uczniowie ZPO w Boronowie należący do KÓŁKA MISYJNEGO zorganizoawli akcję charytatywną dla dziewczynki z Kamerunu, która przebywa w sierocińcu prowadzonym przez dominikanina Ojca Dariusza Godawę.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli dzieło adopcji pragniemy serdecznie podziękować.

Opiekun koła- Gabriela Mercik

Reforma edukacji

Informujemy, że na stronie internetowej MEN: 
reformaedukacji.men.gov.pl  znajdują się informacje dotyczące przygotowanej reformy edukacji.
Do pobrania są m.in. projekty ustaw i broszura informacyjna. Zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z materiałami.

NAUCZYCIELE PODLEGAJĄ OCHRONIE JAK FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI

Nauczyciele podlegają ochronie jak funkcjonariusze publiczni. Za ich znieważenie grozi kara grzywny, a nawet więzienia. Oznacza to, że zgodnie z kodeksem karnym, za ich znieważenie w czasie i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności do roku.

 Podstawa prawna:

art. 63 ust.1 Karty Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014 poz. 191 z późn. zm.)

art. 226 §1 Kodeksu Karnego - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Ogłoszenie!

W dniu 12.05.2016 r. (czwartek) jest możliwość zrobienia zdjęć uczniom naszej szkoły. Więcej informacji oraz cennik na plakacie.

Podkategorie