Szkolny Konkurs Interpretacji Poezji Patriotycznej

Pierwszy Szkolny Konkurs Interpretacji Poezji Patriotycznej za nami

Listopad to miesiąc szczególny dla naszego narodu – symbol wolności i niewoli. Jesteśmy narodem dumnym i bohaterskim, celebrującym własną przeszłość, by móc z nadzieją patrzeć w przyszłość. Musimy też pamiętać o tym, co najważniejsze, aby stając się obywatelami Europy, nie zapomnieć o wartościach, które przez wieki stanowiły o naszej sile i tożsamości, wielkości, potędze i bogactwie duchowym. Toteż trzeba pielęgnować te wartości i zainteresować dzieci i młodzież literaturą patriotyczną opowiadającą o walkach Polaków, którzy własną krwią i ofiarą życia dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości.

Z tej okazji młodzi recytatorzy z klas IV – VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej chcąc uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę wzięli udział w Szkolnym Konkursie Interpretacji Poezji Patriotycznej, który odbył się dnia 9. listopada 2018 roku.

Konkurs miał na celu rozwijanie patriotyzmu, uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności interpretacji poezji, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

Prezentowane utwory zostały wybrane z Antologii Niepodległości, przygotowanej z myślą o jubileuszowym roku przez Prezydent RP Andrzeja Dudę. Prezentuje ona powstałe na przestrzeni wielu wieków utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

Prezentacje konkursowe oceniane były za dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretację utworów, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy mogli też interpretować utwory spoza Antologii.

Prezentacje oceniało jury powołane przez organizatorów w składzie:

1 Maria Ślęzok

2 Marzena Hucz

3 Anna Matysiakiewicz

Po wysłuchaniu recytacji, jury, które miało trudne zadanie do wykonania, albowiem poziom prezentacji był wysoki, w następujący sposób oceniło uczestników:

1 miejsce – Natalia Smol, Milena Jaksik;

2 miejsce – Jakub Hewig, Justyna Piełot;

3 miejsce – Patrycja Wojsyk, Patrycja Badura;

Wyróżnienia – Julia Lachman, Daniel Kucharczyk, Martyna Hucz, Kamila Zok, Amelia Sojka.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczniom i opiekunom, którzy włożyli wiele trudu i pracy w dobór i przygotowanie doskonałych interpretacji tak trudnych utworów. Zwycięzcom gratulujemy.