XV WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI “TWÓJ TALENT SZANSĄ NA LEPSZY ŚWIAT

Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie serdecznie zaprasza do udziału w XV Wojewódzkim Konkursie Literackim dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych pod hasłem „Twój talent – szansą na lepszy świat”. Patronat nad konkursem objęli: Śląski Kurator Oświaty, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i Wójt Gminy Boronów.

Uczestnicy:

I grupa wiekowa – uczniowie uczęszczający do klas 4-6 szkoły podstawowej;

II grupa wiekowa – młodzież uczęszczająca do kl. 7-8 szkoły podstawowej;

III grupa wiekowa – młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Tematyka prac konkursowych:

I grupa wiekowa

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."

                                                                       Wisława Szymborska

W dowolnej formie epickiej rozważ, czy książki mogą być dla Ciebie i Twoich rówieśników alternatywą gier komputerowych.

II grupa wiekowa

Dwa oblicza Internetu.

W dowolnej formie epickiej przedstaw, jak media społecznościowe kreują wizerunek otaczającej nas rzeczywistości.

III grupa wiekowa         

"Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy."
                                                             Jan Paweł II
 
W dowolnej formie epickiej przedstaw, jakie cele do zrealizowania powinni stawiać przed sobą współcześni ludzie. Powołaj się na znane Ci utwory współczesnych twórców kina, muzyki, teatru, literatury.

Pierwsze próby poetyckie

Grupa wiekowa I ,II, III

"Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie się w przyszłość"

                                                          Jan Paweł II

Termin nadsyłania prac mija 28.02.2020 r.

Konkurs został zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej z siedzibą w Boronowie przy ul. Poznańskiej 2, 42-283 Boronów

2.   Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest udział dziecka w konkursie, a podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jednocześnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

4.  Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału dziecka w konkursie;

5.  Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator

6.  Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania

7.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)

8.  Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych

 Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO