Wywiadówki

W dniu 04.02.2020 r. (wtorek) odbędą się wywiadówki według następującego porządku:

godzina 16:30 – rodzice dzieci przedszkolnych
godzina 17:00 – rodzice uczniów z klas 1-3 SP
godzina 17:30 – rodzice uczniów z klas 5-8 SP

Wywiadówka dla rodziców uczniów z klasy 4 odbędzie się również 04.02.2020 r. wyjątkowo o godz. 18:00!