DZIEŃ PRAW DZIECKA

W październiku 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do programu „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNCIEF”. Celem programu było rozpropagowanie problematyki praw dziecka zawartych w Konwencji. W ramach programu w przedszkolu i szkole podstawowej przeprowadzone zostały lekcje o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. My również świętowaliśmy Dzień Praw Dziecka w dniu 20 listopada 2019 r. W ramach obchodów 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. przygotowano akademię poświęconą prawom dziecka. Wykorzystano również specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną Prawa dziecka, która przybliżyła uczniom prawa zawarte w Konwencji. Największe zainteresowanie wzbudziły jednak scenki przedstawiające fragmenty popularnych bajek: Kopciuszek i Księżniczka na ziarnku grochu. W scenkach pojawiła się postać Rzecznika Praw Dziecka, który uświadomił widzom, że w świecie baśni też mogą być łamane prawa dziecka.

G. Mercik
K. Janik