Święta majowe

1 maja - Święto Pracy oraz rocznica wejścia Polski do UE, 2 maja Dzień Flagi, 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji.

2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym, który zostanie odpracowany 8 czerwca 2019 r. (sobota) w czasie Jubileuszu szkoły - zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1603.

Przedszkole w tym dniu pełni dyżur od godz. 8:00 do 15:00.

Do szkoły przychodzimy 6 maja 2019 r. (poniedziałek).
Pamiętajmy o bezpieczeństwie w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.