Ogłoszenie z dnia 23.04.2019 r.

Szanowni Rodzice!

Przesyłam Państwu otrzymaną - w dniu dzisiejszym - informację od Komitetu Strajkowego nauczycieli ZPO w Boronowie:

"Komitet Strajkowy nauczycieli ZPO Boronów oświadcza, że w dniu 24.04.2019r. /środa/ nauczyciele podejmą pracę z uczniami.
Mając na uwadze, że ogólnopolski strajk pracowników oświaty trwa, nie doszło do porozumienia z rządem, oświadczamy, że nie jest to koniec naszego protestu. Kolejne nasze działania będą uzależnione od wyników rozmów nauczycieli z rządem.

Komitet Strajkowy nauczycieli ZPO Boronów"


Dyrektor informuje, że zapewnienie opieki Państwu dzieciom będzie odbywało się zgodnie z planem pracy szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy.
Przedszkole, świetlica i stołówka szkolna pracują bez zmian.
Autobus szkolny kursuje zgodnie z harmonogramem.

Bożena Ledwoń
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
im. Unii Europejskiej w Boronowie