OGŁOSZENIE Z DNIA 12.04.2019 r.

Szanowni Rodzice!

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE.

Egzamin odbywa się w budynku gimnazjum, wejście od strony ul. Częstochowskiej.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:
15 kwietnia (poniedziałek) - język polski
16 kwietnia (wtorek) - matematyka
17 kwietnia (środa) - język obcy nowożytny

Uczniowie klasy 8-ej przychodzą do szkoły o godz. 8:30 z ważną legitymacją szkolną. Obowiązuje strój galowy.

Ponadto:
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Dla uczniów z pozostałych klas dni 15.04.2019 r., 16.04.2019 r.,17.04.2019 r., są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dla uczniów rodziców pracujących szkoła zapewnia opiekę w szkolnej świetlicy.
Przedszkole, świetlica i stołówka szkolna pracują bez zmian.
Autobus szkolny kursuje bez zmian.

Bożena Ledwoń
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
im. Unii Europejskiej w Boronowie