OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2019 r.

Szanowni Rodzice!

 W związku ze strajkiem nauczycieli naszej szkoły, w dniach 08.04.2019r. (poniedziałek) i 09.04.2019r. (wtorek), dla wszystkich uczniów, którym rodzice nie zapewniają opieki odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - zgodnie z tygodniowym planem pracy szkoły.
Natomiast dni 10.04.2019r. (środa), 11.04.2019r. (czwartek), 12.04.2019r. (piątek) - zgodnie z kalendarzem pracy szkoły - są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach będzie odbywał się EGZAMIN GIMNAZJALNY.
Dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki ze strony rodziców - podczas egzaminu gimnazjalnego - w szkole zostaną zorganizowane zajęcia świetlicowe.
Przedszkole, świetlica i stołówka szkolna pracują bez zmian.
Autobus szkolny kursuje bez zmian.
Informacje dotyczące powrotu szkoły do pełnego funkcjonowania zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny i na stronie szkoły niezwłocznie po ich uzyskaniu.

 Z góry dziękuję za wyrozumiałość

 Bożena Ledwoń
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
im. Unii Europejskiej w Boronowie