INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie został poinformowany o planowanym podjęciu - od 8 kwietnia 2019 r. - akcji strajkowej w szkole.
Zdaję sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale uprzejmie proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci.

W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny do 5 kwietnia 2019 r., aby można było zorganizować zajęcia opiekuńcze.

Dyrekcja i Gmina dołożą wszelkich starań, by zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców. Priorytetem będzie przede wszystkim zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom.

O ewentualnych zmianach Dyrektor będzie informował na bieżąco na stronie internetowej szkoły i poprzez dziennik elektroniczny.


Z góry dziękuję za wyrozumiałość

Bożena Ledwoń