Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

W dniach od 19 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. przeprowadzony zostanie nabór do przedszkola nowych dzieci w wieku 3-6 lat na rok szkolny 2019/2020.

Zasady rekrutacji znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce: REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019-2020.

Druki można pobrać z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej: http://www.zpoboronow.hg.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami oraz klauzulą RODO należy złożyć w sekretariacie szkoły do 8 marca 2019 r. do godz. 15:00.